_Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των καθηγηγών δεν αποτελούν τροχοπέδη για τις σπουδές και το μέλλον των νέων.
Ποιες σππουδές και ποιο μέλλον σε μια Ελλάδα με 60+ ποσοστό ανεργίας;;

Η κυβέρνηση προσπαθεί τεχνηέντως ν’ αποτρέψει οποιαδήποτε διαδήλωση ή ενέργεια καταστολής του φασιστικού καθεστώτος και επιχειρεί σθενερά κάθε φορά – με φαινομενικά διλήμματα – να στρέψει τους αγωνιστές των δικαιωμάτων εναντίων της άλλης πλευράς, (γονιών στην προκειμένη περίπτωση) όπου θίγονται υποκειμενικά συμφέροντα.

Θα πρέπει να γίνει σαφές που δεν υπάρχει ελπίδα αλλαγής απο τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όλοι εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κυβέρνησης παίζοντας ένα θέατρο που δημιουργεί το κοινωνικό αντίβαρο…

Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ!

Ο Νίκος Δέν-διας χωρίς ενδοι-ασμούς ανακοίνωσε πως η αστυνομία θ’ αυξήσει το προσωπικό της και αυτό σημαίνει πως ο ίδιος και οι συνεργοί του, γνωρίζουν τις κοινωνικές αναταράξες που πρόκειται να συμβούν με τα νέα μέτρα και έτσι παίρνουν κι αυτοί τα μέτρα τους δημιουργώντας έναν εμφύλιο, μια διαμάχη ανάμεσά σε μας και σε μας. Και έτσι αυτοί ανενόχλητοι θα συνεχίσουν το «δημοκρατικό τους έργο»!
Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα!

ΧΑΡΗΣ ΒΕΡΑΜΟΝ